صادرات

Mercato Metalli Srl نقش واسطه در فروش ضایعات آهنی و غیرآهنی را با کشورهای مختلف خارجی پوشش می دهد.

در چارچوب بین‌المللی‌سازی تجاری، رویه‌های بوروکراتیک را از طریق پرداختن به صادرات، لجستیک و ترخیص کالا از گمرک تسهیل می‌کند و به طور قابل‌توجهی فرآیند فروش و بارگیری کالاها را به شرکت‌های تولیدکننده ساده می‌کند.

این دومی در واقع مواد را برای مقاصد مالیاتی در ایتالیا به Mercato Metalli Srl می‌فروشد که تمام اسناد لازم برای فروش در خارج از کشور را تهیه می‌کند، بنابراین مسئول خود کالا می‌شود و همیشه پرداخت را تضمین می‌کند.

وارد كردن

برای تحویل مواد از خارج از کشور در قلمرو ایتالیا، Mercato Metalli Srl به لطف قراردادهای تامین خود که با بازیگران مهم در این بخش مانند کارخانه های بازیافت و ریخته گری تعیین شده است، مقادیر را به تن در دسترس قرار می دهد.

Mercato Metalli Srl به لطف شبکه تجاری خود توانسته است بهترین راه حل فروش را از نظر زیست محیطی و تجاری برای هر نوع ضایعات آهنی و غیرآهنی داشته باشد و از شرکت های خارجی در خرید و فروش مواد در بازار ایتالیا حمایت کند.  

صادرات صادرات ضایعات آهن پورت صادرات ضایعات فلزی

منوی اصلی

فقط برای شرکت ها 8-12 و 14-18
بازار فلزات

FREE
چشم انداز