کویل های باریک از فولاد ضد زنگ AISI 304

در انبار

نوارهای باریک 1 × 100 میلی متر فولاد ضد زنگ aisi 304 2B Kg 1700

استان کوزانزا

نوارهای باریک 1 × 100 میلی متر فولاد ضد زنگ aisi 304 2B Kg 1700

استان کوزانزا

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز