تخریب کارخانه کشتی سازی

در انبار

مواد کشتی سازی کابل های آهنی، فولادی و مسی.

مکان: ونتو

دسته بندی:

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز