چدن مکانیکی

در انبار

ضایعات چدن مکانیکی
حدود 150 تن موجود است
ما پیشنهادات خرید را دریافت می کنیم

دسته بندی ها: , ,

ضایعات چدن مکانیکی
حدود 150 تن موجود است
ما پیشنهادات خرید را دریافت می کنیم

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز