گرانول مس

در انبار

گرانول مس، همچنین برای تامین مداوم موجود است.
حداقل خرید 15 تن.
قطر گرانول 4/5 میلی متر.
آنی در دسترس بودن

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز