مس دانه بندی شده

در انبار

مس گرانول درجه یک، 99% خالص.

مکان: مادرید - اسپانیا

دسته بندی ها: , ,

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز