براده های آهنی

در انبار

براده های حاصل از پردازش مکانیکی فولاد.

عرضه مستمر.

دسته بندی ها: , ,

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز