زینک 99%

در انبار

ضایعات روی 99%
تن موجود
پیشنهادات خرید پذیرفته می شود

دسته بندی ها: ,

ضایعات روی 99%
تن موجود
پیشنهادات خرید پذیرفته می شود

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدبرای تعطیلات بسته است
بازار فلزات

FREE
چشم انداز