فهرست ضایعات
بازار ایتالیا

قیمت کالا
دسته بندی های تجاری ضایعات مس

مظنه ها باید به عنوان "میانگین بازار" در نظر گرفته شوند.

ممکن است قیمت واقعی خرید یا فروش با قیمت‌های پیشنهادی متفاوت باشد:

- مقادیر موجود؛
- به کیفیت مواد.
نقل قول ها هزینه های حمل و نقل را در نظر نمی گیرند.
مقدار ذخیره سازی بر اساس مواد و مقدار متفاوت است.
قیمت ها از 5 تن معتبر است.

Mercato Metalli خرید و فروش مستقیم انواع فلزات را انجام می دهد.

در ارسال مطالب یا پیشنهادات خرید خود دریغ نکنید.

این سرویس فقط برای شرکت ها محفوظ است.
فروش تخریب - صنعتی - بازار فلزات

فهرست دسته بندی های تجاری ضایعات مس

آخرین به روز رسانی 18/09/23

قیمت خرید هر تن

RAME 1° MILLBERRY

€ 7.250,00

قیمت خرید هر تن

RAME 1° S

€ 7.200,00

قیمت خرید هر تن

RAME 2° S – TUBO E LASTRA NUOVA

€ 7.050,00

قیمت خرید هر تن

RAME 2° N – TUBO E LASTRA VECCHIA SENZA STAGNATURE

€ 6.900,00

قیمت خرید هر تن

RAME 2° N – LACCATO NUOVO

€ 6.750,00

قیمت خرید هر تن

RAME 3°

€ 6.600,00

قیمت خرید هر تن

دیگ های مسی

€ 6.200,00

قیمت خرید هر تن

تراش مسی – پایه خشک و بدون آهن

€ 6.100,00

قیمت خرید هر تن

مس قلع شده

€ 7.000,00

قیمت خرید هر تن

گرانول مس 98%

€ 7.000,00

قیمت خرید هر تن

بازده کابل مسی 40/41%

€ 2.450,00

منوی اصلی

فقط برای شرکت ها 8-12 و 14-18
بازار فلزات

FREE
چشم انداز