فهرست ضایعات
بازار ایتالیا

قیمت کالا
دسته بندی های تجاری ضایعات برنز و برال

*NB: 

قیمت ها باید نشان دهنده در نظر گرفته شوند.

ممکن است با توجه به موارد زیر بهبود یافته یا بدتر شوند:
- از مقادیر موجود؛
- از ناخالصی های فعلی.

همه قیمت ها باید "فرانکو دستینو" در نظر گرفته شود.
مکان های مقصد بسته به مقاله متفاوت است.

 

 برای هر گونه مذاکره
لطفا با ما تماس بگیرید

فروش تخریب - صنعتی - بازار فلزات

* مذاکرات برای فروش منحصراً برای شرکت های تولیدی، شرکت های دارای مجوز ذخیره سازی، واسطه های رده 8، شرکت های حمل و نقل و ریخته گری در نظر گرفته شده است.
ما پیشنهادات مواد یا پیشنهاد خرید از طرف های خصوصی را نمی پذیریم.

نقل قول بازرگانی مقوله های ضایعات برنز

قیمت خرید هر تن

برنز معمولی بدون برنج

€ 6.600,00

قیمت خرید هر تن

تراشکاری برنز

€ 6.400,00

قیمت خرید هر تن

برنز / آلومینیوم - BRALL 80% CU SPEZZONI

€ 4.800,00

قیمت خرید هر تن

برنز / آلومینیوم - تراشکاری BRALL 75% CU

€ 4.400,00

منوی اصلی

دکمه اکنون تماس بگیریدفقط شرکت های X - 08-12 | 14-18
بازار فلزات

FREE
چشم انداز