خدمات جمع آوری زباله های تولیدی از شرکت های تولیدی

آیا شما یک شرکت تولید کننده زباله هستید؟

اگر شرکتی هستید که به طور مستمر زباله های فرآوری ناشی از چرخه تولید خود را تولید می کنید و برای خدمات جمع آوری قیمت می خواهید؟

تیم بازار فلزات بر اساس درخواست‌های دریافتی نسبت به قیمت‌گذاری ضایعات اقدام می‌کند و در صورت رضایت‌بخش بودن قیمت، به لطف شبکه همکاران خود، با ارسال خودرو، مجموعه را ساماندهی می‌کند.

برای کسب اطلاعات فرم زیر را پر کنید

    منوی اصلی

    فقط برای شرکت ها 8-12 و 14-18
    بازار فلزات

    FREE
    چشم انداز